رونمایی از کتاب «آینه تا ماه» در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، چهارشنبهشب در آیینی از مجموعه شعر «آینه تا ماه»، اثر شاعر سبزواری رونمایی شد. سرپرست اداره کتابخانههای عمومی افزود: از آینه تا ماه، سومین مجموعه شعر جواد جعفری نسب است که توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده است. معصومه فلحی اظهار کرد: این مجموعه دربردارنده گزیدهای از غزلیات شاعر در موضوعات عاشقانه، اجتماعی و آیینی است که با حمایت بنیاد شعر نو ادبیات داستانی ایرانیان منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.