2 هزار و 544 کیلوگرم گوشت فاسد در سبزوار کشف و ضبط شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: در هفت ماه گذشته 2 هزار و 544 کیلوگرم گوشت قرمز، مرغ و ماهی غیربهداشتی و غیرقابلمصرف در این شهرستان کشف و ضبط شد. ولی ا... جغتایی افزود: این فرآوردهها از مراکز عرضه و توزیع گوشت سفید و قرمز و کشتارگاههای دام و طیور این شهرستان کشف و ضبط شد. وی اظهار کرد: در این مدت پنج هزار و 357 مورد بازرسی از 570 واحد عرضه فرآوردههای خام دامی شهرستان سبزوار صورت گرفت که از این میان 499 واحد فاقد شرایط بهداشتی برای عرضه فرآوردههای خام دامی بودند. جغتایی گفت: در قالب طرح نظارت شدید بر مراکز عرضه و توزیع، در آخرین بازدید از سطح 23 واحد صنفی و اغذیهفروشی شهر سبزوار 200 کیلوگرم گوشت غیرقابلمصرف کشف و ضبط شد. وی اظهار کرد: طی هفتماهه گذشته، 98 پرونده از تخلفات بهداشتی برای پیگرد قانونی به مراجع قضایی ارسال و 2 مرکز توزیع فرآورده خام دامی در سبزوار به علت عرضه غیربهداشتی پلمپ شد. رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار تأکید کرد: شهروندان در هنگام خرید گوشت و مواد پروتئینی به مهر بهداشتی دامپزشکی و تاریخ تولید و انقضای آن توجه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را به این اداره گزارش کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.