واژگونی پژو در محور سبزوارشاهرود پنج مصدوم بر جای گذاشت

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس پلیسراه سبزوار گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو پژو 405 در 45 کیلومتری جاده سبزوار - شاهرود پنج مصدوم بر جای گذاشت. سرهنگ علی فتحی اظهار کرد: بیتوجهی به جلو بر اثر خستگی و خوابآلودگی علت این حادثه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.