ما را همین بس!

Setare Shargh - - گزارش - امیر مسکنی

برنامهریزی برای شرکت در بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات را دقیقاً یک هفته بعد از کسب عنوان غرفه فعال دوره قبل شروع کرده بودیم. وقتیکه )برای اولین بار بعد از انقلب( توانسته بودیم یک عنوان کشوری برای رسانههای سبزوار کسب کنیم و پر از انرژی و ایده به دنبال انتشار هفتهنامهای بودیم که در شأن مردم و تاریخ این دیار باشد. منتظر تبریکها و تقدیرها هم نشدیم؛ اگرچه که خیلی از آنهایی که باید تبریک بگویند؛ اصلً یادشان رفت تبریکی بگویند و سوتزنان از کنار ما گذشتند. خط قرمز مهمی در «ستاره شرق» داریم و آنهم پرهیز از تکرار است؛ چه در محتوا و چه در فرهنگ سازمانی و تحریریه. برای همین سعی کردیم در این نمایشگاه چیدمان و طراحی غرفه را متحول کنیم. با افراد زیادی مشورت کردیم و طرحی نو و ابتکاری تهیه شد. برای تهیه بخشی از هزینههای نمایشگاه با افرادی که میشناختیم وارد گفتگو شدیم و قولهای خوبی گرفتیم؛ اما نکته مهمی را یادمان رفت. در این شهر، روی قول هیچ مسئولی حساب نکنید! تمام کسانی که با وعدهووعید دلمان را گرم کرده بودند، در روزهای مهم پشتمان را خالی کردند و اینگونه بود که دو روز مهم ابتدایی نمایشگاه را از دست دادیم. دو روزی که مهمترین روزهای نمایشگاه برای کسب امتیاز از داوران بود. با سیلیهای مکرر، صورت خود را سرخ نگه داشتیم و با کمترین هزینه غرفه «ستاره شرق» آماده شد و از روز سوم، شدیم همان چیزی که همه انتظار داشتند. برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری با محتوای بومی همچون شاهنامهخوانی، نقالی و ضرب پهلوانی با حضور استادان سبزواری بخشی از برنامههای غرفه «ستاره شرق» در دومین دوره حضور خود در نمایشگاه مطبوعات بود. کادر اجرایی «ستاره شرق» بهعنوان تنها نماینده غرب خراسان در تمامی جلسات و نشستهای مهم نمایشگاه حضور فعالی داشت و سعی شد در این دیدارها، بخشی از نظرات اهالی رسانه این خطه به وزیر، معاونت مطبوعاتی و دیگر مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمی منتقل شود. این حضور و اعتبار میراث فعالیت منظم و کیفی دوساله «ستاره شرق» بود. میراثی که تحریریه «ستاره شرق» بهسختی به دست آورده است و متأسفانه برای آن، کمترین حمایتها را در کنار خود دیده است. مدیرمسئول و صاحبامتیاز ستاره شرق در جلسه رسانههای محلی با وزیر ارشاد، یکی از سخنرانان جلسه بود که نکات مهمی را در بحث معضلت و مشکلت این رسانهها مطرح کرد. این سخنان با تأیید و حمایت دیگر مدیران رسانهها همراه شد. مهمترین نکتهای که مهدی مقصودی پیشنهاد داد؛ اعلم مجموعههای رسانهای بهعنوان بنگاههای کارآفرینی بود. موضوعی که در صورت تحقق میتواند بخش زیادی از مشکلت تمامی رسانهها )اعم از محلی و سراسری( را حل کند. در این نمایشگاه چند اتفاق بزرگ برای ستاره شرق افتاد که هر کدام از آنها برای ما افتخاری مهم و ارزشمند بود: .1 رونمایی از فصلنامه «بیهقنامه»: پس از مدتها تلش و با همراهی بزرگوارانی از حوزههای مختلف ادبیات و تاریخ و فلسفه، اولین شماره نشریه فاخر «بیهقنامه» منتشر و رونمایی شد. در مراسم رونمایی از این نشریه که با حضور «سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلمی برگزار شد، ابتدا آیین چاوشخوانی توسط قاسم سهیلی، مجری و هنرمند سبزواری اجرا شد و سپس یک نسخه از اولین شماره «بیهقنامه» به وزیر ارشاد تقدیم شد. علی سبحانیفر نماینده مردم سبزوار در مجلس، محمودرضا سلیمانی رئیس اداره میراث فرهنگی سبزوار و فرهاد ترابی نماینده دفتر حسین مقصودی در مجلس از دیگر میهمانان این مراسم بودند.

2. طرح «میثاق با خلیجفارس»: علی مؤمن، هنرمند سبزواری که پیشتر با طرح «اثر انگشت» توانسته بود چهره شهید حججی را با بیش از 70 هزار اثر انگشت تکمیل کند، در این نمایشگاه طرح خلیج همیشه فارس را آماده کرد. طرحی که با استقبال مردم، اهالی رسانه و مسئولین حاضر در نمایشگاه روبرو شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اولین اثر انگشت را در این طرح ثبت کرد. سید عباس صالحی وزیر ارشاد، شهیندخت مولاوردی معاون رئیسجمهور و مصطفی کواکبیان نماینده مجلس از دیگر سیاستمدارانی بودند که در این طرح شرکت کردند. نمایندگان رسانههای استانهای هرمزگان و بوشهر نیز توجه ویژهای به این طرح داشتند و بهصورت گروهی اقدام به ثبت اثر انگشت خود کردند.

3. شاهنامهخوانی و نقالی: «ابوالفضل طبسی» هنرمند آیینی سبزوار، اقدام به برگزاری مراسم شاهنامهخوانی و همچنین نقالی داستان کربل نمود که این مراسم با استقبال مردم روبرو شد. استفاده از نقالی بهعنوان یک رسانه قدیمی و مشترک ملی، موضوعی بود که سعی شد در این نمایشگاه بر آن تأکید شود. رسانههایی که شاید تأثیرگذارتر از نشریات و شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای باشند. 4. برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم «حسین قندی»: با اینکه استاد «حسین قندی» (که بهعنوان «سلطان تیتر ایران» شناخته میشود( متولد سبزوار است؛ اما کمترین بزرگداشت و معرفی از ایشان در این شهر انجام شده است و حتی امروز )پس از گذشت بیش از دو سال و نیم از زمان فوت ایشان( نیز هیچ اقدام مفیدی در این زمینه انجام نشده است. «ستاره شرق» در این نمایشگاه با دعوت از خانواده مرحوم قندی اقدام به برگزاری مراسم بزرگداشتی برای این فرزند پرافتخار دیار سربداران نمود که با همراهی ضرب باستانی استاد علی ناری انجام پذیرفت. اگر فرض بگیریم نمایشگاه مطبوعات برای «ستاره شرق» هیچ دستاوردی نداشته است، نمیتوان از اشکهای شوق خانواده مرحوم قندی بیتفاوت عبور کرد؛ زمانی که قدردانی همشهریان خود را دیدند. همه تقدیرها و هزینهها برای دیگران؛ همین اشکها ما را بس...

خط قرمز مهمی در «ستاره شرق» داریم و آنهم پرهیز از تکرار است؛ چه در محتوا و چه در فرهنگ سازمانی و تحریریه.

تمام کسانی که با وعدهووعید دلمان را گرم کرده بودند، در روزهای مهم پشتمان را خالی کردند و اینگونه بود که دو روز مهم ابتدایی نمایشگاه را از دست دادیم. دو روزی که مهمترین روزهای نمایشگاه برای کسب امتیاز از داوران بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.