برخورد سمند با سازه تبلیغاتی حادثه آفرید

Setare Shargh - - احوالشهر -

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: برخورد خودروی سمند با سازه تبلیغاتی در بلوار توحید شهر سبزوار، موجب واژگونی خودرو و مصدومیت 2 سرنشین آن شد. هادی عباسآبادی اظهار کرد: بر اثر این حادثه یک مرد و زن مصدوم شدند که پس از رهاسازی، به بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.