ذهن بصری مخاطب را به حداقل 40 یا 50 سال گذشت میبریم

Setare Shargh - - صفحه اول -

در دورانی که مهمترین دغدغه و نیاز مردم، مسئله اشتغالزایی و کسب درآمد از روشهای پایدار است، بعضی نیروهای با استعداد، با پشتکار و برنامه و طرح و با تلاش طولانیمدت، توانستهاند بدون اتکا به رانت و بودجه، هم کار بیآفرینند و هم دیگران را از آن منتفع کنند. در این ستون به معرفی اینگونه تلاشها و دستاوردهایشان میپردازیم. شما هم اگر چنین مواردی را سراغ دارید، از طریق راههای ارتباطی نشریه به ما اطلاع دهید. در شماره اول سراغ ابوالفضل طبسی رفتیم. کسی که یکی از موفقترین مکانهای بومگردی منطقه را با اتکا به علم و هنر خود مدیریت کرده و هر روز در این مرکز، رو به پیشرفت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.