مسابقه دانشآموزی »عکاسباشی« در سبزوار برگزار میشود

Setare Shargh - - احوالشهر -

مسابقه عکاسی دانشآموزی با عنوان »عکاسباشی« با هدف شناسایی استعدادها و موضوع آزاد در این شهرستان برگزار میشود. مسئول برگزاری این مسابقه افزود: مسابقه دانشآموزی »عکاسباشی« با همکاری گروه مشاوران جوان مدیریت آموزش و پروش سبزوار در 2 مرحله برگزار میشود که در مرحله نخست 30 عکاس برگزیده، انتخاب و در مرحله دوم، از عکاسان برگزیده برای شرکت در اردو دعوت میشود سید علی حسینی فر اظهار کرد: عکسهای تهیهشده در روز اردو به دبیرخانه مسابقه تحویل و پس از داوری آثار دریافتی، به نفرات منتخب جوایزی اهدا میشود. وی هدف از برگزاری این مسابقه را شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای جوان هنر عکاسی این شهرستان دانست و بیان کرد: دانشآموزان با توجه آزاد بودن موضوع مسابقه میتوانند عکسهای، طبیعت، مستند اجتماعی، معماری، چیدمان و پرتره که دارای ارزش زیبا شناسانه و هنری است را به مسابقه ارسال کنند. وی ادامه داد: این مسابقه برای دانش آموزان سبزوار برگزار میشود و هر دانشآموز میتواند حداکثر با ارائه 10 تک عکس در این مسابقه شرکت و آثار خود به ایمیل مسابقه به نشانی akkasbashy96@gmail.com ارسال کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.