پرداخت بیش از 14 میلیارد ریال تسهیلات به عشایر

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره امور عشایری سبزوار گفت: 11 میلیارد ریال و 600 میلیون ریال از محل صندوقهای حمایت و بانکها برای تولید گوشت قرمز و علوفه به عشایر شهرستانهای سبزوار، داورزن و خوشاب پرداخت شد. حمید کیانی مهر اظهار کرد: همچنین 10 میلیارد ریال تسهیلات یکساله با کارمزد 10 درصد بهعنوان تأمین سرمایه در گردش برای تولید گوشت قرمز به عشایر این مناطق پرداخت شد. سید جلال بصیری نسب مدیرعامل شرکت عشایری سبزوار نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 2 هزار و 600 تن علوفه دامی شامل جو، کنسانتره و سبوس برای جبران بخشی از کمبود علوفه دامی موردنیاز عشایر شهرستانهای سبزوار داورزن و خوشاب توزیع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.