صدور 70 درصد تولید گوشت قرمز سبزوار به استانهای دیگر

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: از مجموع تولید چهار هزار و 500 تن گوشت قرمز در 9 ماه گذشته 70 درصد آن مازاد نیاز شهرستان بود که به سایر استانهای ارسال شد. ولیا... جغتایی افزود: در این مدت 30 هزار رأس دام سبک و چهار و 500 رأس گاو و شتر در کشتارگاههای سبزوار جهت نیاز داخلی شهرستان کشتار شد. وی اظهار کرد: همچنین سه هزار رأس گاو و 162 هزار رأس دام سبک برای کشتار به استانهای تهران، مازندران، کرمان و سمنان ارسال شده است. رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار اشاره به اینکه حدود 25 درصد گوشت قرمز سبزوار توسط عشایر تولید میشود، افزود: این شهرستان با تأمین چهار ونیم درصد گوشت خراسان رضوی در رتبه سوم استان قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.