به کودك تبلت بدهیم اما...

Setare Shargh - - شهروند -

خانمم رو تبلتش کلی بازی برای سحر خانم ریخته. هرگز وسیله رو از دسترسش دور نکردیم اما خودمون اینقدر باهاش بازی میکنیم که گاهی تا چند روز به تبلت فکر هم نمیکنه. بازیهایی که باهاش انجام میدم اینقدر براش جذابه که وقتی تنهایی بازی میکنه اکثراً همون بازیها رو تکرار میکنه؛ و سراغ تبلت یا کارتون نمیره. امروز با حمیده خانم مشغول حل مسئله بودیم و سحر خانم رفت سراغ تبلت. دیدم کمی عصبی شده و مدام به مادرش میگه: اینجاش رو بازی کن. اینجاش رو یادم بده و... متوجه شدم کلافه شده. کنجکاو شدم ببینم بازیش چیه. دیدم یه بازی سخته که ازش سر در نمیارم. بازی با تبلت برای بچهها کلاً ممنوعه اما اگه مثل ما بیقانونی کردین و دوست داشتین بچه تون با فنّاوری آشنا بشه به این نکته دقت کنید که: بازیهایی که سخت هستند و بچه توانائی انجام اونها رو نداره، باعث ناکامی، خشم و پرخاشگری میشه؛ بنابراین سریع بازیهایی رو که از توان بچه تون بیشتره پاک کنید و بازیهایی رو نصب کنید که بچه با توجه به سنش بتونه اونا رو به راحتی انجام بده. بازی باید با توجه به سن نه خیلی سخت باشه نه خیلی آسون. اون وقت، وقتی بچه موفق به رد کردن مراحل مختلف میشه احساس لیاقت و شایستگی میکنه و اعتمادبهنفسش بالا میره.

الگو

خیلی وقتها برای سحر خانم اتفاقی میافتاد که نگران میشد. مثلاً دوستش اسباب بازیش رو بدون اجازه برمیداشت و سحر خانم گریه میکرد. یکی از راههایی که به کار میبردم الگودهی بود. به این طریق: منم وقتی بچه بودم، تو یه خونه مثل اینجا، یه بار دوستم اسباببازیم رو برداشت. منم ناراحت میشدم و یه ذره گریه کردم ولی زود ساکت شدم بعد رفتم به مامانم گفتم تا کمکم کنه. معمولاً سحر خانم ساکت میشد و میگفت: بعدش چی شد؟ این یه روش الگودهی خیلی خوبه که ماجراهایی رو که برای خودتون اتفاق افتاده برای بچه بازگو کنید. اولاً بچه با شنیدن قصه حواسش پرت میشه و یاد میگیره که با حواسپرتی میشه عصبانیت رو کنترل کرد. ثانیاً در این سیر تاریخی رفتار درست رو براش الگودهی میکنید.

علیرضا سپهرآرا / روانشناس بالینی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.