سهشنبه 22 خرداد ماه 1397 رفع مشکلسال سوم / شماره اشتغالو صدو چهارده/ 8 افزایشصفحهتمام رنگی درآمدهایپایدار قیمت 1000 تومان در سایه توجه به معادن سبزوار

Setare Shargh - - صفحه اول -

معادن ثروتهای اندوخته شده در دل زمین، بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی و تجاری در هر کشوری محسوب میشوند. اهمیت معادن در جهان بهاندازهای است که کشورهای غنی و ثروتمند حاضر به سرمایهگذاری برای استخراج و اکتشاف آنها در کشورهای مختلف هستند. ایران ازجمله کشورهایی است که منابع عظیمی از معادن را در خود جایداده است. در سالهای 1376 تا 1385 که بستر تعامل و مناسبات تجاری با دنیا بازشده بود، زمینه برای سرمایهگذاری در جهت اکتشاف، استخراج و فرآوری محصولات معدنی در کشور فراهم شد؛ اما در سالهای 1386 تا 1391 با بروز تحریمهای کمرشکنانه و سیاستهای غلط اقتصادی دولت وقت موضوع اکتشاف، فرآوری و استخراج معادن به فراموشی سپرده شد و معدنکاران امید خود را برای بهرهبرداری از این ظرفیتهای عظیم از دست دادند.

معادن ثروتهای اندوخته شده در دل زمین، بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی و تجاری در هر کشوری محسوب میشوند. اهمیت معادن در جهان بهاندازهای است که کشورهای غنی و ثروتمند حاضر به سرمایهگذاری برای استخراج و اکتشاف آنها در کشورهای مختلف هستند. ایران ازجمله کشورهایی است که منابع عظیمی از معادن را در خود جایداده است. در سالهای 1376 تا 1385 که بستر تعامل و مناسبات تجاری با دنیا بازشده بود، زمینه برای سرمایهگذاری در جهت اکتشاف، استخراج و فرآوری محصولات معدنی در کشور فراهم شد؛ اما در سالهای 1386 تا 1391 با بروز تحریمهای کمرشکنانه و سیاستهای غلط اقتصادی دولت وقت موضوع اکتشاف، فرآوری و استخراج معادن به فراموشی سپرده شد و معدنکاران امید خود را برای بهرهبرداری از این ظرفیتهای عظیم از دست دادند. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید زمینه سرمایهگذاری در بخش معادن و با حضور سرمایهگذاران ایرانی و خارجی فراهم شد. فرآوری محصولات معدنی از مهمترین زیرساختهای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور است دولت نیز تلاش دارد تا با ایجاد بسترهای مناسب از خام فروشی محصولات معدنی جلوگیری کند. شهرستان سبزوار ازجمله مناطقی است که دارای ظرفیتهای معدنی در حوزههای مختلف است. از کرومیت گرفته تا فروکروم، گچ، آهک، طلا، سنگهای ساختمانی، مس و غیره در معادن سبزوار اندوخته شده است. گفتوشنود زیر ماحصل صحبت مهندس علی احمدی از فعالان حوزه معدن در شهرستان است. او مدیرعامل شرکت تعاونی گچ بهروز و دارای بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوزه معدنکاری یا کانیگری دارد. احمدی علاوه بر فعالیت در معدن گچ، در معادن مس خوشاب نیز فعالیت دارد. سبزوار قطب معدنی استان خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت تعاونی گچ بهروز در گفتوگو با خبرنگار ستاره شرق با اشاره به ظرفیتهای معدنی در سبزوار اظهار داشت: این شهرستان بهعنوان دومین قطب معدنی خراسان رضوی محسوب میشود. ذخایر معدنی موجود در شهرستان ازنظر حجم و میزان قابل قیاس با سایر نقاط نیست. علی احمدی با بیان اینکه در جنوب سبزوار معادن مس و منگنز، در شمال معادن کرومیت و طلای زیادی با ذخایر نامحدود و تمامنشدنی داریم، ادامه داد: بخش مهمی از معادن شهرستان هنوز اکتشاف نشده و عملیات استخراج در این معادن انجام نمیشود.

خام فروشی مواد معدنی سبزوار

احمدی ادامه داد: مواد معدنی پس از استخراج و اکتشاف توسط معدن کاران، بهصورت خام در بازار فروخته میشود که این مسئله معضل مهمی درزمینه کسب درآمدهای حاصل از فعالیت در معادن محسوب میشود. وی با بیان اینکه تنها سه کارخانه فروکروم جغتای، سیمان جوین و سیمان سبزوار توانایی فرآوری مواد معدنی در منطقه غرب خراسان رضوی را دارند، افزود: مابقی مواد معدنی استخراجشده بهصورت خام از شهرستان خارج و پس از فرآوری در کشورهای صنعتی و بزرگ وارد کشور میشود. فعال حوزه معدن ادامه داد: فرآوری مواد معدنی نیاز به سرمایهگذاری زیادی دارد، اما افرادی که به کار اکتشاف و استخراج معادن میپردازند، سرمایه زیادی برای ایجاد کارخانه و کارگاههای فرآوری در کنار معادن را ندارند.

فرآوری منابع معدنی نیاز به حمایت دارد

احمدی اظهار داشت: اگرچه خامفروشی و صادرات مواد معدنی درآمد خوبی را نصیب معدنکاران میکند، اما باعث هدر رفتن باارزشترین منابع کشور میشود. ازاینرو فرآوری منابع معدنی یکی از ضرورتهایی است که در رونق اقتصادی و افزایش اشتغال تأثیر فراوانی دارد. وی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در حوزه فرآوری مواد معدنی نیاز به مساعدت و همکاری مسئولان در بخش دولتی و بانکها دارد، گفت: این حمایت بایستی در قالب پرداخت تسهیلات ارزانقیمت با بازه تنفس طولانیمدت باشد تا بخش خصوصی ضمن فراهمسازی شرایط فرآوری، فرصت برای فروش و صادرات محصولات به بازارهای خارجی و داخلی را پیدا کند. این فعال حوزه معدنی افزود: ایران سرشار از منابع معدنی است و کشورهای زیادی علاقهمند به تجارت با کشور ما در این حوزه هستند، فرآوری مواد معدنی علاوه بر رونق اشتغال، باعث سرازیر شدن درآمدهای ارزی و ریالی به کشور میشود. مدیر عمل شرکت تعاونی گچ بهروز افزود: برای نمونه در منطقه سبزوار معادن مس و منگنز با ذخایر مناسبی شناساییشده که به دلیل نبود کارخانههای فرآوری، استخراج و اکتشاف از این معادن انجام نمیشود. احمدی عنوان کرد: مس ماده معدنی است که بایستی در محل معدن فرآوری شود و فروش سنگ خام آن توجیه اقتصادی ندارد. در حال حاضر معادن منگنز شهرستان نیز تعطیلشده که از مهمترین دلایل آن کاهش قیمت این محصول در بازار است. مدیرعامل شرکت تعاونی گچ بهروز با اشاره به حضور چند سرمایهگذار خارجی برای احداث کارخانه فرآوری منگنز در شهرستان افزود: امیدواریم با حضور این سرمایهگذاران زمینه برای ورود سرمایهگذاران خارجی و ایرانی، بهخصوص سرمایهگذاران محلی سبزواری برای سرمایهگذاری در معادن منطقه فراهم شود. احمدی با اشاره به وجود معادن طلا در سبزوار افزود: با وجود ذخایر مناسب این معادن، به دلیل نبود صنایع فرآوری و نداشتن توجیه اقتصادی، هنوز هیچ سرمایهگذاری، برای اکتشاف و استخراج از این معادن اعلام آمادگی نکرده است. مدیرعامل شرکت تعاونی گچ بهروز افزود: عمده درآمد معادن سبزوار از محل خام فروشی است که در صورت حمایت میتوان از خام فروشی منابع ارزشمند اقتصادی سبزوار جلوگیری کرد.

سه میلیارد تومان تسهیات خواستیم ندادند!

احمدی با اشاره به فعالیتهایش در معادن جنوب سبزوار ادامه داد: مواد استخراجشده از معدن گچ، بهصورت خام به شرکتهای مختلف داخلی صادر میشود. وی افزود: یکی از برنامههای ما برای افزایش درآمد و اشتغال در منطقه سبزوار، احداث کارخانه فرآوری سنگ گچ است که در همین راستا نیاز به سه میلیارد تومان تسهیلات داریم. احمدی با بیان اینکه در طول مدت فعالیت در حوزه معدن دستمزد پرسنل، کارگران، مالیات و غیره را پرداخت کرده است، گفت: ما از سال 1390 درخواست تسهیلات کردهایم، اما بااینوجود هنوز با درخواست پرداخت سه میلیارد تومان تسهیلات شرکت تعاونی گچ بهروز موافقت نشده است و همچنان در انتظار موافقت مسئولان هستیم. البته اگر وضعیت اقتصادی امروز را در نظر بگیرم برای ایجاد کارخانه فرآوری نیاز به تسهیلات بیشتری داریم، اما بااینوجود درخواست شرکت ما پرداخت سه میلیارد تومان تسهیلات است. مدیرعامل شرکت تعاونی گچ بهروز با اشاره به سفر تجاری به کشورهای چین و تاجیکستان برای عقد قرارداد فروش سنگ گچ، عنوان کرد: فرآوری منابع معدنی برای این کشورها هزینه زیادی دارد و ازاینرو علاقه چندانی به خرید مواد خام ندارند. وی ادامه داد: با وجود بازار مناسب برای فروش محصولات فرآوری شده، اما تسهیلات موردنیاز برای ایجاد کارگاه و کارخانه فرآوری در اختیار ما قرار نگرفته است. احمدی با تأکید بر اینکه معدنکاران سرمایه خود را در جهت خدمت به کشور در مناطقی سرمایهگذاری کردهاند که قدرت ریسک بالایی میخواهد، اما بااینوجود موردحمایت قرار نمیگیرند، تصریح کرد: در صورت پرداخت تسهیلات موردنیاز و ایجاد کارخانه زمینه برای اشتغال تعداد زیادی از جوانان جویای کار در سطح منطقه روداب و سبزوار بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشود. همچنین میتوان با اعزام هیئتهای اقتصادی و بازرگانی زمینه برای صادرات محصولات فرآوری شده به سایر کشورهای منطقه و آسیای میانه را فراهم کرد. مدیرعامل شرکت تعاونی گچ بهروز ادامه داد: یک تولیدکننده، سرمایهگذار و کارآفرین سالانه رقمهای مختلفی را بهعنوان مالیات، حق بیمه و عوارض تکلیفی و غیره پرداخت میکند، اما در هنگام پرداخت تسهیلات بانکها و مسئولان نبود توجیه اقتصادی را بهانه میکنند. چطور میشود که پرداخت مالیات و عوارض تکلیفی توجیه دارد، اما پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی توجیه ندارد؟

برای بازدید مسئولان از معادن فرش پهن میکنیم

احمدی با قدردانی از علی سبحانیفر نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی برای حضور در چند معدن سنگ شهرستان ازجمله معدن فعال شرکت تعاونی گچ بهروز خاطرنشان کرد: برای بازدید سایر مسئولان ارشد شهرستان از معادن فرش پهن میکنیم. وی ادامه داد: تاکنون دیده نشده مسئولی به معادن بیاید و از توجیه اقتصادی و کارکرد این سرمایههای مهم شهرستان سخن بگوید. مدیرعامل شرکت تعاونی گچ بهروز یادآور شد: حضور مسئولان در معادن و شناسایی ظرفیتهای اقتصادی آن، میتواند در پرداخت تسهیلات به معدن کاران مؤثر باشد. مدیرعامل شرکت تعاونی گچ بهروز عنوان کرد: در برخی موارد شاهد هستیم که پروندههای مربوط به درخواست تسهیلات معادن با اولویتهای دوم و سوم موردبررسی قرار میگیرد و اعتبارات به کارگاه و کارخانههای دیگر اختصاص داده میشود. در برخی موارد نیز به دلیل کمبود منابع اعتباری، تسهیلات موردنیاز به بخشهای معدنی اختصاص داده نمیشود. بازدید مسئولان شهرستان از معادن در اختصاص و پرداخت این تسهیلات مؤثر است. وی ادامه داد: البته رایزنیهای از طریق اتاق صنعت و معدن شهرستان در جهت حمایت از فعالان حوزه معدن و جلب نظر مسئولان برای اختصاص تسهیلات به این بخش شده است که در انتظار نتیجه هستیم.

در جذب سرمایهگذاران خارجی به شهرستان ضعیف عمل کردهایم

وی با اشاره به حضور چند سرمایهگذار اتریشی برای سرمایهگذاری در معادن سبزوار گفت: برجام و سیاستهای دولت تدبیر و امید در حوزه جذب سرمایهگذاران خارجی زمینه برای حضور این افراد به کشور را فراهم کرد؛ اما در حوزه جذب سرمایهگذاران خارجی به شهرستان ضعیف عمل کردهایم. ما نیاز به احساس نیاز از سوی مسئولان داریم. باید احساس کنیم که میتوان از معادن بهعنوان ثروتهای موجود شهرستان برای کسب درآمد بهره گرفت و تا زمانی که به این احساس نیاز توجه نکنیم، نمیتوانیم به درک درستی برای برنامهریزی در جهت بهرهبرداری از این سرمایههای خدادادی برسیم. مدیر عامل شرکت تعاونی گچ بهروز با اشاره به اینکه برخی از این سرمایهگذاران حتی در ذرهبین تحریمهای دشمن نیز دیده نمیشوند، افزود: میتوان با جذب سرمایهگذاران خارجی خرد در جهت سرمایهگذاری در معادن شهرستان، صادرات و فروش محصولات فرآوری شده به بازرگانان و شرکتهای کوچک در کشورهای اروپایی، جنوب شرق آسیا، آسیای میانه و سایر کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و ... زمینه برای کسب درآمد و رونق اشتغال را فراهم کرد. احمدی تأکید کرد: فناوری موردنیاز برای فرآوری منابع معدنی در کشور وجود دارد اما استفاده از این فناوری ایرانی نیازمند حمایت مالی از سوی مسئولان است؛ اما این حمایت از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش فرآوری مواد معدنی نمیشود و این موضوع روی بخشهای مختلف اثرگذار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.