طنین فریاد آزادی قدس در سبزوار

Setare Shargh - - صفحه اول -

مردم سبزوار با راهپیمایی پرشور روز قدس بار دیگر نفرت خود را از رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشته و با آرمانهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کردند. هزاران نفر از اقشار مختلف مردم سبزوار از میدان کارگر این شهر تا جایگاه نماز جمعه در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت نموده و نفرت خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کردند. فرمانده انتظامی سبزوار بهعنوان سخنران مراسم روز قدس گفت: اقدام رئیسجمهور آمریکا برای به رسمیت شناختن بیتالمقدس بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و همچنین انتقال سفارت آمریکا به قدس با هدف تضعیف جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی بود. سید محمد هاشمزاده هاشمی افزود: صهیونیستها، آمریکا را عروسک خیمهشببازی تصور و رئیسجمهوری آمریکا فرامین صهیونیستها را در منطقه خاورمیانه اجرا میکند. وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی حاصل استکبار جهانی و رمز بقای آن اختلاف کشورهای اسلامی است، اظهار داشت: استکبار از وحدت جهان اسلام هراس دارد چون همدلی مسلمانان موجب ضعف صهیونیستها میشود هاشمی با اشاره به نقض برجام از سوی آمریکا گفت: راه برونرفت مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور تابعیت از قرآن، پیروی عملی از فرامین ولایتفقیه، انسجام ملی، مراقبت از جریان نفوذ و تکیه بر توان داخلی است. فرماندار ویژه سبزوار نیز در حاشیه این مراسم گفت: روز قدس روز اقتدار اسلام است و با توجه به عربدهکشی رئیسجمهوری آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی حضور پرشور مردم اقتدار مسلمانان را نشان داد. احمد برادران اظهار کرد: مردم کشورهای اسلامی با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس انسجام و وحدت خود و حمایت از ملت مظلوم فلسطین را بار دیگر به دشمنان نشان دادند. وی با اشاره به پیامهای راهپیمایی گسترده مردم در روز قدس گفت: نمایش انسجام ملی و محکوم نمودن سیاستهای آمریکا و استکبار جهانی در منطقه از مهمترین این پیامهاست. فرماندار ویژه سبزوار با اشاره به اینکه امروز جبهه مقاومت اسلامی خار چشم دشمنان است، اظهار داشت: بهطور یقین راهپیمایی پرشور روز جهانی قدس منجر به تقویت جبهه مقاومت شد و عزمها را در مقابله با صهیونیستها و استکبار جهانی بیشتر نمود.

اقدامات عجولانه ترامپ وحشت از مقاومت اسلامی است

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سبزوار نیز با اشاره به پیروزیهای جبهه مقاومت اسلامی در منطقه گفت: اقدامات عجولانه ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به قدس نشاندهنده وحشت وی از مقاومت اسلامی است. امینا... مظلوم افزود: فعالیتهای بیسابقه آمریکا در منطقه و خروج آن از برجام یکی از مهمترین اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقابل گسترش بیداری اسلامی است. وی با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: مسلمانان با راهپیمایی باشکوه در روز قدس ضمن بیعت با آرمانهای ملت فلسطین اعلام کردند قدس شریف پایتخت ابدی ملت فلسطین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.