کمک 1میلیارد و 300 میلیون ریالی خیران سبزواری برای آزادی زندانیان

Setare Shargh - - صفحه اول -

رئیس اداره زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی سبزوار گفت: خیران و نیکوکاران سبزواری یک میلیارد و 350 میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد این شهرستان کمک کردند. محمد بسکابادی با بیان اینکه 52 زندانی جرائم غیر عمد و بدهکاران مالی در زندان این شهرستان وجود دارد که در انتظار کمک خیران برای آزادی هستند، افزود: دو نفر از این زندانیان به علت تصادف، 46 نفر محکومین مالی )غیر کلاهبرداری( و چهار نفر نیز به سبب نپرداختن مهریه و نفقه در زندان سبزوار به سر میبرند. وی اظهار داشت: این زندانیان درمجموع به پرداخت 44 میلیارد و 354 میلیون و پانصد هزار ریال محکوم شدند که با کمک خیران میتوانند به آغوش گرم خانواده بازگردند. رئیس اداره زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی سبزوار با اشاره به اینکه سال گذشته در جشن گلریزان 53 مددجوی جرائم غیر عمد با محکومیت 19 میلیارد و 104 میلیون و 432 هزار ریال با کمک مردم، گذشت شاکیان و کمکهای ستاد دیه آزاد شدند، گفت: خیران کمکهای خود برای آزادسازی مددجویان جرائم غیر عمد را به شمارهحساب ستاد جشن گلریزان 464354069 بانک تجارت شعبه شهید چمران سبزوار واریز نمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.