افزایش 30 درصدی پرورش شترمرغ در سبزوار

Setare Shargh - - احوال شهر -

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: هماینک 25 واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت چهار هزار قطعه شترمرغ گوشتی و مولد در این شهرستان فعالیت دارد که نسبت به مدت مشابه 30 درصد افزایش دارد. منصور برغمدی با اشاره به ایجاد 150 فرصت شغلی در واحدهای پرورش شترمرغ تصریح کرد: تناسب شرایط آبوهوا و اقلیم سبزوار و بروز پدیده خشکسالی سالهای گذشته منجر به رونق این کسبوکار در این منطقه شده است. مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: گوشت شترمرغ به سبب بالا بودن میزان آهن و پایین بودن چربی و کلسترول خواص گوشت سفید را داشته و جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.