توده 5 کیلویی از شکم زن سبزواری خارج شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: در عملی موفقیتآمیز در مرکز آموزشی، درمانی واسعی این شهرستان، توده پنج کیلوگرمی از شکم یک زن سبزواری خارج شد. ژیلا آگاه اظهار داشت: این زن 60 ساله با علائم درد و بزرگی شکم به بیمارستان مراجعه کرده بود که پس از معاینه اولیه و انجام سی.تی.اسکن، تودهای بزرگ در تخمدان این بیمار مشاهده شد. وی تصریح کرد: با بررسیهای تخصصی و انجام آزمایشهای مختلف، بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت و تودهای با وزن پنج کیلوگرم و ابعاد حدود 30 سانتیمتر از تخمدان وی خارج شد. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با بیان اینکه این توده تمام فضای شکم و لگن را پرکرده بود، تصریح کرد: توده، چسبندگی زیادی به روده داشت که با انجام تکنیکهای موردنیاز، عمل بهطور کامل انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.