25 کیلوگرم مواد مخدر از سوداگران مرگ در سبزوار کشف شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

فرمانده انتظامی سبزوار گفت: با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر 25 کیلوگرم مواد مخدر تریاک و صنعتی از 10 سوداگر مرگ در این شهرستان کشف شد. سید محمد هاشمزاده هاشمی افزود: جهت مبارزه با خردهفروشان مواد مخدر و معتادان پرخطر، تیمی از کلانتری 12 با شناسایی چند پاتوق تهیه و توزیع مواد مخدر طی عملیاتی، ضمن پاکسازی این محلات 10 خردهفروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کردند. وی تصریح کرد: در این طرح پاکسازی، 25 کیلوگرم تریاک و 625 گرم مواد مخدر صنعتی شامل هروئین و شیشه از متهمان کشف شد و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند. هاشمی در ادامه افزود: مواد مخدر پدیده شومی است که ضمن تهدید سلامت جامعه، کانون گرم خانواده را متلاشی و آثار زیانباری به همراه دارد که بدون عزم همگانی امکان حذف مواد مخدر فراهم نیست لذا شهروندان با تماس با 110 کلیه اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را با پلیس در میان بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.