هفت فقره پروانه معدنی در غرب خراسان رضوی صادر شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: هفت فقره پروانه معدنی در شهرستانهای سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن طی یک سال گذشته صادر شد. علی امیدبخش افزود: پروانههای صادرشده در خصوص بهرهبرداری و استخراج مواد معدنی سنگ لاشه، کرومیت، منگنزو تیتانیوم با ذخیره یکمیلیون و 911 هزارو 950 تن است. وی اظهار کرد: میزان سرمایهگذاری در این بخش 33 هزار و 316 میلیون ریال بوده که با این مقدار سرمایهگذاری زمینه اشتغال 50 نفر در بخش معادن این منطقه فراهمشده است. امیدبخش اظهار کرد: منطقه غرب خراسان رضوی دارای معادن بسیار غنی به لحاظ کیفیت و کمیت کانیهای معدنی است و سبزوار یکی از قطبهای معدنی استان است. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار ادامه داد: این حوزه دارای حدود 90 معدن با انواع کانیهای فلزی و غیرفلزی اعم از کرومیت، منگنز، سنگآهک، آلوویوم، انواع سنگهای ساختمانی، سنگ لاشه و سایر مواد معدنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.