یک حلقه مار در سبزوار زندهگیری شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

مسئول روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: یک حلقه مار 110 سانتیمتری در یکمنزل مسکونی این شهر زنده گیری شد. محمد همتی افزود: با تماس اهالی توحید شهر سبزوار مبنی بر مشاهده یک حلقه مار درون یکمنزل مسکونی نیروهای این سازمان به محل اعزام شدند و این مار با استفاده از تجهیزات و لوازم موردنیاز توسط نیروهای آتشنشانی زنده گیری و در دامن طبیعت رها شد. همتی به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده حیوانات وحشی، بدون نزدیک شدن، تحریک و اذیت آنها، موضوع را به آتشنشانی اطلاع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.