آرامگاه بیهقی را نجات دهید!

Setare Shargh - - احوال شهر -

محمود باعثی ضمن هشدار در مورد وضعیت نابسامان آرامگاه ابوالحسن بیهقی و خطراتی که این بنا را تهدید میکند گفت: با توجه به دستکنهای قدیمی )که در لهجۀ محلی به آنها سُم گفته میشود( و ریزش آنها، همچنین با توجه به نشست تدریجی زمین، قسمت زیرین آرامگاه مقاومت چندانی برای نگاه داشتن وزن سازه ندارد و هر لحظه امکان فرو ریختن بخشی از آن وجود خواهد داشت. وی افزود: اگر در آینده بر اثر ریزش این بخشهای توخالی، قسمتی از بنا به صورت ناگهانی تخریب شود و در همان زمان، بازدیدکنندهای در محل حضور داشته باشد، سطح تخریب به حدی است که احتمال خطر جانی را هم خواهد داشت. شهردار ششتمد با اشاره به راه حلهای این مسئله گفت: قبل از هرچیز باید زمینهای اطراف آرامگاه مورد تملک واقع شوند. در سالهای گذشته مبلغ قابل توجهی اعتبار برای این مسئله اختصاص داده شد و اداره میراثفرهنگی کل کشور مبلغی حدود دویست میلیون تومان را به استان اختصاص داد. متأسفانه در آن سالها در مشهد، این اعتبار را برای جای دیگری هزینه کردند و بعد از آن هم مشکلات اعتباری وجود داشت و این هزینه هرگز تأمین نشد. باعثی ضمن تشکر از تلاشهای اداره میراث فرهنگی شهرستان گفت: در سبزوار نگاه خوبی از طرف مسئولان امر به مسئله وجود دارد و امیدواریم با همت و پیگیری این بزرگواران بتوانیم اقدامات فوری برای جلوگیری از حوادث تلخ در آینده را انجام دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.