بر طبل شادانه نکوب

Setare Shargh - - صفحه اول -

جام جهانی 2018 برای ایران طبق انتظار در همان مرحله اول به پایان رسید؛ اما بر خلاف «طبق انتظاری» که قبل از شروع جام در ذهن تکتک ما نقش بسته بود. پیشزمینه ذهنی خیلی از ما دو شکست پر گل مقابل اسپانیا و پرتقال و نهایتاً تساوی و یا باخت خفیف در مقابل مراکش بود؛ اما نمایش متفاوت ملی پوشان فراتر از آن چیزی بود که در ذهن ما میگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.