160 واحد صنفی در سبزوار پلمپ شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس اتاق اصناف سبزوار گفت: طی سه ماه گذشته 160 واحد صنفی در سبزوار پلمپ شد که بیشترین علت آن نداشتن پروانه کسب بود. علی کیانی با بیان اینکه هماینک 2 هزار و 37 واحد صنفی در شهرستانهای سبزوار و داورزن پروانه کسب ندارند، افزود: اولویت اتاق اصناف سبزوار ساماندهی صنوف بدون پروانه کسب است. وی با اشاره به اول تیرماه و روز اصناف اظهار کرد: ازآنجاکه صاحب هر واحد صنفی برای صدور مجوز کسب باید هشت میلیون ریال به حساب اتحادیه واریز کند، دارندگان این واحدها درصورتیکه طی هفته جاری نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند از 15 درصد تخفیف بهرهمند میشوند. کیانی افزود: برای ساماندهی و ارتقای جایگاه واحدهای صنفی شهرستان، سه کمیته رفاه اصناف، معاونت آموزشی و معاونت بخشها تشکیل شده و همچنین شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی اصناف و بازاریان این شهرستان نیز به ثبت رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.