920 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در سبزوار کشف شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

مسئول بهداشت محیط سبزوار گفت: 920 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی طی یک ماه گذشته در این شهر کشف و معدومسازی شد. هادی کرابی افزود: این مواد غذایی در یک ماه گذشته و همزمان با ماه مبارک رمضان در بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی کشف و معدومسازی شد. وی افزود: در این بازدیدها 113 اخطاریه بهداشتی صادر و 78 واحد عرضه مواد غذایی متخلف به دادگاه معرفی که از این تعداد 6 مرکز توزیع مواد غذایی تعطیل شدند.

مسئول بهداشت محیط سبزوار گفت: همچنین در بازرسی محیطی از سامانههای آبرسانی شهرستان، بیش از 2 هزار مورد کلر سنجی از آب شرب، 165 مورد نمونهبرداری میکروبی و 13 مورد بازدید از استخرهای شنا انجام شد. وی افزود: شهروندان با پرهیز از خرید مواد غذایی از دستفروشان و دوره گردان، در صورت مشاهده موارد تخلف مراتب را از طریق شماره تلفن 190 )سامانه ارتباط مردمی وزارت بهداشت( اطلاع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.