بهشت رضوان خانه ابدی سبزواریها

Setare Shargh - - صفحه اول -

بهشت رضوان آرامستان دوم شهرداری سبزوار است که پس از کمبود فضا در آرامستان قدیمی شهر با وسعت بیش از 100 هکتار و ظرفیت خاکسپاری برای 150 سال آینده در کیلومتر 8 جاده آسیایی )محور سبزوار- خوشاب( احداث شد. آرامستان قدیم سبزوار که 10 هکتار مساحت دارد در دهه 1330 راهاندازی شد و تاکنون حدود 35 هزار متوفی در آنجا خاکسپاری شدند. ازآنجاکه در سالهای اخیر ظرفیت این آرامستان کامل شد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.