دیپلماسیفعالانهبرایحفظمنافعمشهدیها

رئیسکمیسیونفرهنگی،اجتماعی،زیارتوگردشگریسفراخیرهیئتاعزامیشورایشهرمشهدراتشریحکرد

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

گروه خبر- احسان اصولی در گفتگو با خبرنگار شهرآرا در تشریح سفر اخیر هیئت اعزامی شورای شهر مشهد به عراق بیان کرد: «این سفر برای بازدید میدانی از اقدامات شهرداری مشهد در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی و همچنین اتخاذ تدابیر و هماهنگیهای لازم برای فراهم آوردن تسهیلات بهتر برای زائران اربعین حسینی صورت گرفت.». وی با بیان اینکه طی دو روز حضور در عراق جلسات متعددی با استانداران، فرمانداران و شهرداران شهرهای عــراق بـرگـزار شد تصریح کرد : « تبادل فرهنگی بین مشهد مقدس و عتبات عالیات در عراق با هدف ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل حضور زائران عراقی و ایرانی در دو کشور ازجمله برنامههای ما در آینده خواهد بود.». رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیــارت، گردشگری و رسانه خاطرنشان کرد:«در طی سالهای گذشته شهرداری مشهد اقدامات و هزینه هایی در دو شهر نجف و کربلا انجام داده است. شورای اسلامی شهرمشهد در دورۀ پنجم با اتخاذ دیپلماسی فعالانه به دنبال حفظ و تأمین منافع مردم مشهد با هماهنگی ها و برنامه ریزی های مناسب و در تعامل سازنده با مدیران عراقی براساس منافع متقابل مادی و معنوی هر دو طرف خواهد بود.». وی با بیان اینکه پاسداشت شعائر دینی جزء اصول اعتقادی همۀ اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به شمار می آید گفت : « در دیـدار با مدیران عراقی خواستار ایجاد تسهیلات مناسبی برای مجموعه های مسافرتی در عراق برای اعزام زائران عراقی به مشهد درطول سال شدیم.». رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد بااشاره به اینکه بی تردید حضور زائران عراقی و سایر زائران خارجی فرصتی مغتنم برای رونق بخشیدن به اقتصاد شهر مشهد است تصریح کرد :«یکی از مواهب حضور و مشارکت شـهـرداری مشهد در راه پیمایی اربعین، ضمن اجر معنوی و کمك رسانی به برگزاری هرچه باشکوهتر راهپیمایی اربعین ، این است که فرصت خوبی را برای معرفی مشهدمقدس به عنوان یکی از مقاصد زیارتی به منظور حضور بیش ازپیش زائران خارجی درطول سال در مشهد را فراهم میآورد .». رئیس کمیسیون فرهنگی شــورای اسلامی شهر مشهد با اشـاره به اینکه شهرداری مشهد تعداد ۸ سوله در محدودۀ حرم امیرالمؤمنین )ع( را با ظرفیت اسکان روزانـه 5000 نفر در داخل سوله ها و حدود 10000نفر در فضاهای اطراف طی سالهای گذشته احداث کرده است افزود : «همچنان محوطه سازی، سرویس های بهداشتی و سیستم های سرمایش و گرمایشی این سوله ها تکمیل نشده است که در شورای شهر و با محوریت کمکهای مردمی این مقدار باقی مانده پیش از آغاز راه پیمایی اربعین با اتخاذ تدابیر لازم تکمیل خواهد شد .». به گفتۀ اصولی، همچنین چادرهای نمایشگاهی به متراژ ۲000 مترمربع که امکان اسکان 1۲00نفر را دارد برای خدمت رسانی زائران اربعین حسینی به کربلای معلی منتقل شده است. وی همچنین از اتخاذ تدابیر جدیدی در ستاد اربعین شهرداری و شورای اسلامی شهر برای بهرهبرداری از امکانات شهرداری در عراق درطول سال توسط زائران ایرانی و بهخصوص مشهدیها خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.