وضعیت روز را نمیتوانسنتی اداره کرد

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

در نشست دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مطرح شد نشست « هم اندیشی دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی» روز گذشته با حضور نمایندۀ ولی فقیه در استان و فرمانده «سپاه امام رضا )ع)» برگزار شد. آیـت ا... علم الهدی در این نشست با ابراز تأسف از افزایش فسق و فجور در جامعه تصریح کرد : « مجلس شورای اسلامی تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرده و این ستادها تشکیل شده است؛ بنابراین سعی کنید برای انجامگرفتن واجبات شرعی به امکانات و نیرو و بودجه نیاز نداشته باشید. این مسئولیت را باید خـودتـان با انگیزه و نیروی درونـــی به عهده بـگـیـریـد . » . وی با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر واجب شرعی است گفت : « هر انسانی باید بـرای اجــرای آن تلاش کند . » . امام جمعۀ مشهد با تأکید بر اینکه هر شهر وضعیت خـاص خود را دارد تصریح کرد : « ما نمی توانیم نسخه و برنامۀ جامعی بــرای همۀ شهرستان ها بدهیم و تنها می توانیم از تجربۀ دیـگـران استفاده کنیم. طراحی برنامه و اجرا و ایجاد تشکلها در محیط بزرگ با ایجاد تشکل ها در یک محیط کوچک متفاوت است. نماز یک واجب فردی و امر به معروف و نهی از منکر یک واجب اجتماعی است. بــرای اجــرای یک واجــب اجتماعی باید از تمام امکانات اجتماعی بهره گرفت. سعی کنید از تمامی امکانات و تجهیزات بومی شهر خود استفاده کنید.».سردار نظری، فرمانده «سپاه امام رضــا) ع ) » ، نیز در این نشست بر همزمانی امر به معروف و نهی از منکر در تمامی بخش های جامعه تأکید کرد و گفت: «باید همزمان در همهجا شـروع شـود. طول قدم مهم نیست؛ بلکه هماهنگی در حرکت مهم است و در عین حال برای اجرای موفق این طرح باید از شیوههای مدرن و بهروز، به ویژه فضاهای مجازی، نیز استفاده کنیم. امروزه نمیتوان وضعیت روز را با کارهای سنتی مدیریت کرد.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.