صدور گواهینامۀ دورۀ «دوام ثامن» برای 400نفر

Shahrara Institute - - News -

شــهــردار منطقۀ 4 مشهد از صـدور گواهینامۀ پایاندورۀ «دوام ثامن» برای 400نفر از شهروندان این منطقه از آغاز اجرای این طرح خبر داد. بـه گـزارش شهرآرا و به نقل از پایگاه اطــلاع رســانــی شــهــرداری مشهد، سیدکمال الدین شاهچراغی گفت: « ایـــن منطقه بـه عـنـوان بخشی از حاشیۀ شهر مشهد با توجه به بافت فــرســوده اش، تراکم جمعیتی بالا، عدم رعایت مسائل و اصول شهرسازی در سال های گذشته، درمقابل بروز حوادث طبیعی آسیب پذیرتر است و درصورت بروز بحران، مشکلاتی برای مدیریت شهری و ساکنان منطقه ایجاد خواهد شد که با استفاده از نظرات کارشناسانه و برخورد علمی با اتفاقات، می توان تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد.». وی ادامه داد: «برای رسیدن به بهترین و مؤثرترین نتایج در مواقع بحران، همراهی و همکاری شـهـرونـدان با مسئولان و متصدیان این امر بسیار پرفایده است و از این طریق می توان حداقل هزینه و انرژی را برای مدیریت سوانح و بحران بهکار گرفت.». شهردار منطقۀ 4 مشهد خاطرنشان کــرد : « هم راستا با اهــداف افزایش مــشــارکــتپــذیــری شـــهـــرونـــدان و کـارآمـدشـدن هرچه بیشتر سیستم مدیریت بحران این منطقه و به منظور امــدادرســانــی بهینه و به هنگام در دقایق اولیۀ بحران، از سال گذشته طرح « دوام ثامن » در این منطقه اجرا شد.». شاهچراغی با بیان اینکه طرح « دوام ثامن » با استقبال گستردۀ شهروندان همراه بـود، اظهار کـرد : « از ابتدای اجرای این طرح تاکنون برای 400نفر از شهروندان گواهینامۀ پایان دورۀ کلاسهای آموزشی طرح «دوام ثامن» صادر شده است.». وی با بیان اینکه کلاس های آموزشی دورۀ اول ایـن طـرح در چهارمسجد محوری سطح منطقه برگزار گردید، تصریح کــرد : « شـهـرونـدان در این کـــلاس هـــای آمـــوزشـــی بــا مباحث کمک های اولیه، آتش نشانی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران آشنا شدند و می توانند در نقش نمایندۀ بحران و فرد آموزش دیده در محلات، هنگام وقوع بحران و حـوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و ... به شهروندان کمک کنند.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.