تشدیدبرخورد باتوقفهای غیرمجاز در ایستگاههایاتوبوس

Shahrara Institute - - News -

خسروی -

« بـــاســـلام. کــی پلیس راهـنـمـایـی ورانـنـدگـی می خواهد کـاری کند یا راهـکـاری ارائــه کند که ماشینهای شخصی در ایستگاههای اتوبوس پارک نکنند و اوضاع حملونقل ترافیک را روانتر کنند؟ از دست این ماشین های متخلف کـه بـه راحتی وارد ایستگاه اتوبوس می شوند کلافه شدیم. نصف بار ترافیکی شهر به خاطر وجــود همین ماشینهای متخلف اســت. آیـا مسئولان راهــور راهکاری اندیشیهاند ؟». معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اسـتـان در پاسخ بـه ایــن پیامک به شهرآرا اعــلام کــرد : « پلیس راهــور با توقف های غیرمجاز و پــارک خـودرو در پیاده رو و ایستگاه های اتوبوس، به طور روزانه و مستمر برخورد قانونی میکند .». مجیدی در ادامـــه ضمن اشـــاره به مـحـدودۀ ذکـر شـده توسط شهروند افــزود : « در همین خصوص مجدداً برای تشدید برخورد، علی الخصوص در محل اعلامی، تأکیدات لازم صورت گرفته است .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.