بهرهبرداریاز463کلاسدرسهمزمانباآغازسالتحصیلی

Shahrara Institute - - News -

گروه خبر-

امــروز فقط در استان خراسان رضوی 25هزار کلاس درس نیازمند نوسازی، مقاوم سازی و تخریب است که این آمـار خود به خوبی نشانگر اهمیت احداث و نوسازی مدارس در این استان است که برای این مهم با توجه به مشکلات مالی دولت، بهترین راهکار کمک خیرین مدرسهساز است، چراکه دانـش آمـوزان ایرانی شایستۀ تحصیل در بهترین مدارس هستند تا درنهایت شاهد آینده ای روشن و پرامید برای آنان باشیم. روز گذشته با حضور جمعی از مـدیـران استانی دبستان پری زابلی نژاد به همت بنیاد فرهنگی علی دهقانی سفید سنگی در بـولـوار صبای مشهد به بهرهبرداری رسید. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در این مراسم با تقدیر از خیرین مدرسه ساز اظهار کـرد : « در حال حاضر 1میلیون و 200هــزار دانش آموز در 42هزار کلاس درس درحال تحصیل هستند که 60درصــد این کلاس ها یعنی 25هـزار کلاس درس، نیازمند مقاوم سازی، نوسازی و حتی تخریب اسـت و ایـن بدان معناست که 600هــزار دانشآموز استان نیازمند مدارس نوساز هستند.». جاسم حسین پور ادامـه داد : « خیران مدرسه ساز سالانه تعهد 100میلیارد تومان برای احداث مدارس در استان را می دهند که 70درصد این مبالغ محقق می شود که امیدواریم با همت خیرین مدرسه ساز بتوانیم برای تمام 600هزار دانشآموز، کلاسهایی نوساز احداث کنیم.». وی در ارتباط با اقدامات ادارۀ کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در مهرماه با بیان اینکه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تعداد 70 پروژه با 463 کلاس درس جدید به بهره برداری می رسد، افزود : « این پروژه ها به مساحت 54هزار مترمربع و بااعتبار 48میلیارد تومان تا مهرماه به بهره برداری می رسد تا دانـش آمـوزان استان خراسان رضوی از فضاهای آموزشی مطلوب و استاندارد بهرۀ لازم را ببرند.». حسین پور درخـصـوص احــداث مــدارس در نقاط کم برخوردار مشهد نیز گفت : « از این پروژه ها تعداد 9پــروژه با 82 کلاس و زیربنای 9هـزار مترمربع در حاشیۀ شهر مشهد و همچنین 3 پـروژه با 5 کلاس درس در منطقۀ زلزله زدۀ رضویۀ شهرستان مشهد احداث شده است.».

احداث دومین مدرسۀ بنیاد دهقانی در منطقۀ طرق

معاون آمـوزش متوسطۀ ادارۀ کل آموزش وپرورش خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت : « از ابتدای مهرماه بیش از 700 دانش آموز دختر در این مدرسۀ مــدرن به تحصیل خـود ادامــه می دهند که قطعاً آیندهای روشن در انتظار آنها خواهد بود .». رضا صابری تولایی افـزود : « با مذاکراتی که با خیر مدرسه ساز مهندس دهقانی شده است، امیدواریم بـه زودی مدرسۀ دیگری توسط این بنیاد در منطقۀ طرق احداث شود تا شاهد مرکز آموزش پیشرفته در این نقطه از شهر باشیم .». رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی نیز بیان کرد : «در سال 77 بیش از 300 نفر از نیکوکاران گرد هم آمدند و مجمع خیرین مدرسهساز خراسان را تشکیل دادند تا با کمک یکدیگر بتوانیم محلهای امن و پیشرفتهای را برای آیندهسازان کشور و معلمان پرتلاش احداث کنیم .». غلامعلی رأفتی با بیان اینکه دولت با توجه به این حجم مدارس فرسوده توان سامان دهی را نـدارد، اضافه کرد : «متأسفانه تعداد مدارس فرسوده در کشور بسیار بالاست، اما امیدوارم روزی فرا برسد که با همت خیرین مدرسهساز دیگر هیچ مدرسۀ فرسوده و دوشیفتهای در سطح کشور نداشته باشیم .».

1درصد بودجۀ آموزشوپرورش صرف نوسازی و عمران مدارس

مدیر ناحیۀ 2 آمــوزش وپــرورش نیز با بیان اینکه آموزش وپرورش رکن توسعۀ کشور است، بیان کرد: « بها دادن به آموزش وپرورش سبب رشد کودکان و نوجوانان ما در آینده می شود و دراین زمینه عزیزان خیران مدرسهساز سهم بیبدیلی را ایفا میکنند .». روحانی نیا بیان کرد : « امــروز با افتتاح این بنیاد و مدرسه، 23 مدرسۀ خیرساز در ناحیۀ 2 وجود دارد، اما همچنان نیازمند ساخت مدارس هستیم و درواقع در سال تحصیلی آینده به 7 آموزشگاه اینچنینی در سطح منطقه نیاز داریم.». روحانی نیا با بیان اینکه ما در ایـن ناحیه سالانه شاهد افـزایـش 15درصـــدی دانــش آمــوزان اتباع هستیم، گفت : « درحال حاضر 99درصــد بودجۀ آمـوزش وپـرورش برای معلمان در نظر گرفته شده و تنها 1درصد برای فعالیت عمرانی استفاده میشود و برایناساس امروز بیش ازپیش به یاری سخاوتمندانۀ خیرین مدرسه ساز نیازمندیم، چون با توجه به این تعداد از مدارس فرسوده، دولت توان نوسازی همۀ این مدارس را ندارد.». وی در ارتباط با هزینۀ ساخت دبستان دخترانۀ زابلی نژاد گفت : « هزینۀ این طرح 21میلیارد ریال است که با 14 کلاس درس ساخته شده و ویژگی منحصر به فرد این مدرسه ، سـازۀ بنا و کلاس های هوشمند آن است.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.