حملهبهداعش در غرب الانبار

Shahrara Institute - - News -

ستاد تبلیغات جنگ فرماندهی مشترک نظامی در عـراق با انتشار بیانیهای اعام کرد که این عملیات با مشارکت نیروهای فرماندهی امنیت استان الانبار، حشد شعبی و نیروهای مرزبانی و پشیبانی بالگردهای ارتش و نیروهای هوایی عراق صورت گرفته است. طبق این بیانیه، این عملیات برای گروه تروریستی داعش غافلگیرکننده بود، زیرا این گروه تصور میکرد عملیات در الحویجه، در جنوب غربی کرکوک، آغـاز می شود، اما از بامداد روز شنبه عملیات در غرب استان الانبار برای تأمین مرز و بـزرگ راه حدفاصل بین العکاشات صورت گرفت. همچنین احمد الاسدی، سخنگوی تشکیات بسیج مردمی عراق )حشد شعبی(، در گفتگو با تلویزیون دولتی عراق موسوم به «العراقیه» گفت که عملیات غافلگیرانه در العکاشات از سه محور آغاز شده است. وی هدف این عملیات را در مرحلۀ نخست آزادی منطقۀ العکاشات و سپس مناطق عانه، راوه و القائم در غرب استان الانبار ذکر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.