دیدار ارئی

Shahrara Institute - - News -

رئیس مجلس نمایندگان بلژیک، رورز گذ ددر جریان سفر به تهران، با رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو داشت. به گزارش شهرآرا، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام حسن روحانی، روز گذشته، در دیدار زیگفرید براک، رئیس مجلس نمایندگان بلژیک ، با بیان اینکه ارادۀ جمهوری اسلامی ایران استفاده از فضای مناسب بهوجودآمده بعد از برجام برای توسعۀ روابط با اتحادیۀ اروپا از جمله بلژیک است، اظهار داشت : « باید از فضای بعد از برجام حداکثر استفاده را برای توسعۀ مناسبات و استحکام روابط دوجانبه و چندجانبه به عمل آوریــم . » . وی با بیان اینکه ایران خواهان گسترش روابط خود با اتحادیۀ اروپاست گفت: «بیتردید، دو طرف با ارادۀ مشترک میتوانند از شرایط موجود به نفع منافع ملتهای خود نهایت استفاده را ببرند.». رئیس جمهور خاطرنشان کرد : « در دولت یازدهم، تلاش کردیم روابط ایران با دنیا هموار شده و مشکلات برطرف شود و، در دورۀ جدید، به دنبال آن هستیم تا از فضای بسیار مناسبی که در دولت قبلی به وجود آمده برای بهبود و تأمین منافع ملت خود استفاده کنیم و امیدوارم در این مسیر کشورهای دوست، از جمله بلژیک، در ایجاد فضای مناسب برای تقویت مناسبات اقتصادی و فعالیت تجار و بخش خصوصی فعالتر عمل کنند.».

تصمیم قطعی بلژیک تقویت مناسبات با ایران است

روحانی در ادامه موضوع برجام و لزوم پایبندی طرفین به مفاد این توافق را مورد تأکید قرار داد و گفت : «در برجام، ایران و ‪+5 1‬ توانستند در یک مسئلۀ مهم به نام هسته ای به توافق برسند و این یکی از موفقیت های بزرگ میز مذاکره در یک مسئلۀ پیچیده بود که میتواند الگویی بـرای مسائل پیچیدۀ منطقه ای و جهانی باشد .». وی تصریح کرد : «معتقدیم تنها دستگاهی که میتواند اعلام کند که ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است فقط آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و جمهوری اسلامی ایران، براساس گزارشهای آژانس، به تعهدات خود در چهارچوب برجام پایبند بوده است و انتظار داریـم که طرف های مقابل نیز کاملا به تعهدات خود در چهارچوب این توافق پایبند باشند . » . رئیس جمهور با اشاره به تخلفات ایالات متحده در زمینۀ برجام گفت : «از اتحادیۀ اروپا انتظار داریم که اولا به طور کامل به توافق برجام عمل کند و ثانیاً به آمریکا نسبت به پایبندی به تعهداتش در برجام فشار آورد و به آنها پیام قاطعی داده شود .». زیگفرید براک، رئیس مجلس نمایندگان بلژیک، نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه تصمیم قطعی بلژیک تقویت مناسبات دوجانبه با ایران است گفت : «بسیار مصمم هستیم که همکاریهای دوجانبه و چندجانبۀ مرتبط با اتحادیۀ اروپا را با جمهوری اسلامی ایران توسعه دهیم . » . رئیس مجلس نمایندگان بلژیک در ادامه با تأکید بر اهمیت تعهد و پایبندی طرفین به توافق برجام گفت : «برجام نهتنها برای ایران بلکه برای بلژیک و اتحادیۀ اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است و تمام تلاشمان را خواهیم کرد که اتحادیۀ اروپا به همۀ تعهدات خود عمل کند .».

ما اروپاییها با همۀ سیاستهای آمریکا موافق نیستیم

همچنین علی لاریجانی و رئیس مجلس نمایندگان بلژیک روز گذشته پس از دیــدار با یکدیگر در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند. لاریجانی در این نشست با اشاره به محور دیدار خود با براک اظهار داشت : «دربارۀ زمینۀ همکاریهای گستردهتر بهویژه در مورد بحران های منطقه ای و تروریسم به عنوان دغدغۀ مشترک ایران و بلژیک بحث و بررسی شد که این مورد نیازمند همکاریهای بینالمللی است .». رئیس مجلس شورای اسلامی یـادآور شد : « بحران میانمار به عنوان مسئلۀ دردآور همۀ انسانها و ملتها و جنگ در یمن در این جلسه مطرح شد. همچنین دربارۀ مذاکرات بیشتر بین دو کشور در زمینۀ حقوق بشر و ارتقای زمینههای اقتصادی تأکید شد .». وی ادامه داد : «همچنین، موافقت شد در توسعۀ روابط پارلمانی، تجاری، اقتصادی بین دو کشور و همکاری بیشتر برای برقراری صلح و امنیت در جهان گامهایی اساسی برداشته شود .». زیگفرید براک، رئیس مجلس نمایندگان بلژیک، نیز ضمن خرسندی از تأکید رئیس مجلس ایران بر نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد گفت: «ما اروپاییها با تمامی سیاستها و دیدگاههای کشور آمریکا موافق نیستیم. لذا در مسیر خود عمل خواهیم کرد. در واقع، تأکید داریم دفتر اتحادیۀ اروپا در ایران تأسیس شود تا مشکلات بین دو کشور رفع گردد .». رئیس مجلس نمایندگان بلژیک با تأکید بر حل همچنین، زیگفرید براک، رئیس مجلس نمایندگان بلژیک، در ادامـۀ برنامه های خود در تهران، عصر دیروز، با علی شمخانی، نمایندۀ مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار کرد و دربارۀ راهکارهای گسترش مناسبات و همکاری میان دو کشور با وی گفتگو کرد. دبیر شــورای عالی امنیت ملی با تشریح خطرات نـاشـی از تسلیح، تجهیز، آمـــوزش و گسترش گروه های تروریستی که از سوی برخی کشورهای منطقه ای و غربی صورت می پذیرد خاطر نشان کرد حـوادث روزهــای اخیر اروپـا نشان داد که استفادۀ ابـزاری برخی کشورها از تروریسم در عراق و سوریه موجب غیر قابل مهار شدن آن و تسری این پدیدۀ شوم به قلب اروپـا گردید. شمخانی اظهار داشت: «ادبیات تهدیدآمیز مقامات سیاسی و امنیتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایــران، ضمن آنکه موجب شفاف سازی رویکردهای ستیزه جویانۀ این کشور برای افکار عمومی جهانی میشود، هیچگونه تأثیری بر سیاستهای اصولی ایران در موضوعات منطقهای، ارتقای توانمندیهای متعارف دفاعی و تداوم حمایت از ملتهای تحت ظلم نظام سلطه ندارد .». وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مثبت اتحادیۀ اروپا در توافق هسته ای اشاره کرد و تصریح نمود : « بـرجـام توافقی بین المللی و مورد تأیید شورای امنیت است و همۀ طرف ها بایستی در برابر رفتارهای نابخردانه و مواضع تند و غیر قانونی ای که تضعیفکنندۀ آن است ایستادگی کنند .». زیگفرید براک، رئیس مجلس نمایندگان بلژیک، نیز در این دیدار با قدردانی از اقدامات تهران در مبارزه با تروریسم در منطقه خاطرنشان ساخت ایران عامل ثبات در منطقه است و در روند مبارزه با تروریسم نقش مهمی ایفا نموده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.