آثاررفعتوقیفشدهبااصلاحاتاکرانمیشود

Shahrara Institute - - News -

جمال شورجه، کارگردان سینما و عضو شورای پروانۀ ساخت، دربارۀ رفع توقیف 5 فیلم که مدیرکل ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی آن را اعلام کرد گفت : «مسئولان وزارت ارشاد از رفع توقیف 5 فیلم صحبت کردند. این فیلمها تغییر در ساختار داشتند یا حذفیات و اصلاحاتی داشتند و برخی از آنها مجدداً صداگذاری و صدابرداری شدند. صاحبان آثار قاعدتاً سعی کردند مـواردی را که باعث اشکالات بود رفع کنند . » . وی در پاسخ به این سؤال که « مرور زمان باعث رفع توقیف شده است یا خیر ؟ » گفت : « اشکالات وارده شــده به این فیلم ها که مطرح شده است مشمول مرور زمان نمیشود؛ بهطور نمونه در یک اثر خشونت وجود دارد که به مباحث دینی و اسلامی و عِرقِ مشروع دینی خدشه وارد می کند . » . کارگردان فیلم «دایرۀ سرخ » در ادامه گفت : «بعد از گذشت سه دهه از انقلاب امیدواریم دیگر شاهد تولید آثاری که توقیف شوند نباشیم، زیرا تهیهکنندگان و فیلمسازان به این بلوغ فکری که خط قرمزها را شناخته باشند و آن ها را رعایت کنند رسید ه اند، مگر اینکه عامدانه و عالمانه قصد تقابل با نظام را داشته باشند که عاقلانه نیست با سرمایه های خصوصی این کار را بکنند .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.