ناگفتههایزیادیازجنگباقیماندهاست

Shahrara Institute - - News -

نسیم ادبـی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، عنوان کرد : «جوانان نسل جدید باتوجهبه مسائل جهانی، مثل سوریه و داعش، با مقولۀ جنگ کاملا آشنا هستند. تولید نمایشهایی با محوریت جنگ باعث تفکر و تأمل بیشتر جوانان در موضوعات دفاع مقدس میشود . » . بازیگر سریال « معمای شاه » با تأکید بر اینکه در قبال به تصویر کشیدن اتفاقات دوران دفـاع مقدس مسئولیم اظهار داشـت : « امــروز تنها بخش های کوچکی از آن در سینما، تلویزیون و تئاتر بهتصویر کشیده میشود .». بازیگر سریال «شهرزاد» با بیان اینکه بشخصه تمام متونی که جنگ را بهتصویر میکشد دوست دارد تصریح کرد : «میل غریبی به اتفاقاتی که در جنگ افتاده دارم، چراکه احساس میکنم هرچیزی دراین زمینه گفته و ساخته شود بازهم کم است. مقولۀ جنگ آن قدر وسیع است که از بخشهای دیگر آن غافل میمانند.». این بازیگر تئاتر با اشاره به اینکه حرف های زیادی درباب جنگ وجود دارد که هنوز گفته نشده است یادآور شد : « این متون مضمونی جهانی دارنـد و تنها مخصوص ایران نیستند، چراکه همۀ دنیا درگیر این موضوع بوده و صحبتکردن در این موضوع همیشه تازه است.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.