«هزار داستان» برنامۀ مناسبتی «نسیم»

Shahrara Institute - - News -

فصل دوم برنامۀ « هـزار داستان » در ادامۀ فصل اول که در ایام ماه مبارک رمضان امسال روی آنتن شبکۀ «نسیم» رفته بود درحال ساخت است. در فصل قبلی برنامۀ « هزار داستان » که در ماه رمضان پخش شد اجـرای هر قسمت را یکی از بازیگران و مجریان مشهور سینما و تلویزیون برعهده داشـت که روایتگر داسـتـان زندگی شخص یا اشخاصی با ویژگی های خـاص و سرنوشت های عجیب بود. نکتۀ بارز و قابلتوجه این برنامه پرداختن به نکات مثبت و امیدبخش در زندگی افراد بود که این رونـد در فصل دوم برنامه نیز ادامه خواهد داشت. این برنامه درقالب یک جنگ تلویزیونی در 60 قسمت 60دقیقهای تولید خواهد شد که برای پخش هر شب در ایام ماه های محرم و صفر در ساعت ۲۳ در جدول پخش شبکۀ «نسیم» پیشبینی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.