«فینگیلیا» در سیما

Shahrara Institute - - News -

مجموعه « فینگیلیا » در 18 قسمت ۷ دقیقه ای با تکنیک « کــات اوت » برای مخاطبان خردسال و کودک در مرکز « صبا » ساخته شـده اســت. به گــزارش روابــط عمومی مرکز « صبا » ، این انیمیشن شاد داستان مهدکودکی درختی است. هر روز اتفاق جدیدی برای فینگیلیای مهد رخ میدهد که با راهنمایی و کمک خانم درنا مربی مهد و به کمک فینگیلیا همه چیز مرتب می شود. این مجموعه به کارگردانی و تهیه کنندگی کاوه کنعانی مراحل پس تولید خود را می گذراند و به زودی از شبکههای سیما پخش میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.