سه برنز در روز اول داخلسالنآسیا

Shahrara Institute - - News -

پنجمین دورۀ بازی های داخل سالن آسیا از دیروز به میزبانی ترکمنستان آغاز شد و نمایندگان ایران در سه رشتۀ جوجیتسو، فوتسال بانوان و کشتی سنتی به مصاف حریفان خود رفتند و در پایان به سه مدال برنز دست یافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.