فوتهای کوزهگری

Shahrara Institute - - News -

اگر لباسشویی شما تحمل وزن بالا را دارد پتو را در آن بشویید. شستن پتو در ماشینهای کوچک به موتور آن آسیب میزند.

معمولا تمام پتوها بعد از شستشو کمی حالت زبر پیدا میکنند. پس از شستشو مقداری نرمکنندۀ حوله و لباس در آب حل کنید و اجازه بدهید کمی پتو در این محلول باقی بماند و بعد آبکشی کنید.

خیسشدن پتو باعث افزایش بیش از اندازۀ وزن آن میشود، بنابراین هنگام شستشو به هیچ عنوان، آن را بلند نکنید تا دچار کمردرد نشوید. پس از آبکشی می توانید حدود 2 ساعت پتو را داخــل سبدی بگذارید تا آبـش کاملا بریزد و بعد آن را برای خشکشدن کامل در فضای آزاد پهن کنید. توجه داشته باشید که همۀ کالاهای خواب را بعد از شستشو باید در هوای آزاد و نور آفتاب خشک کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.