شستن با دست

Shahrara Institute - - News -

ابتدا تشت یا لگنی متناسب با اندازۀ پتو انتخاب کنید و درون آن آب بریزید. با اضافه کردن شوینده به آب، محلول مورد نیاز خود را تهیه کنید. پتو را در محلول بگذارید و صبر کنید برای زمانی خیس بخورد. در پایان پتو را لگدمال و آب تشت را خالی کنید. برای آبکشی پتو، به همان روش شستشو عمل کنید، با این تفاوت که دیگر نیازی به استفاده از مایع شوینده نیست، همچنین احتیاج به صرف زمان برای خیسخوردن پتو هم نیست. پیشنهاد میکنیم برای شستشوی پتو با دست، از مایع لباس شویی به جای پودر استفاده کنید، چون ممکن است دانههای پودر لابهلای الیاف پتو قرار بگیرند و با آبکشی با دست نتوانید بهخوبی پتو را آبکشی کنید و پودر لابه لای الیاف پتو باقی بماند. مواد شوینده در الیاف پتو میتواند باعث آلرژی و حساسیتهای پوستی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.