یک برگۀ گزارش عدم خلافی،چهار هزار و 400تومان!

Shahrara Institute - - حرف مردم -

لطفاً گزارشی تهیه کنید از این دفاتر پلیس+ 10 که چرا برای یک برگۀ آچار که مخصوص عدمخلافی هست حدود چهار هزار تومان پول میگیرند. بنده دیروز به یکی از دفاتر مراجعه کردم جهت دریافت خلافی؛ هزینۀ فوق را پرداخت کردم. دوباره درخواست ریز خلافی کردم که مسئول مربوط گفت : «دوباره چهار هزار و 400 تومان پرداخت کنید !».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.