ثبتنام 8هزار نفر برای اربعینحسینی

Shahrara Institute - - خبــــــر -

گروه خبر- مدیر حج و زیارت خراسان رضــوی گفت : « متقاضیان سفر به عتباتعالیات در اربعین حسینی سریع تر نسبت به ثبت نام در مراکز و دفاتر خدمات زیارتی مجاز اقـدام کنند . » . به گزارش شهرآرا، جواد شاد افـــزود : « تاکنون بالغ بر 8هــزار نفر درقالب 5هزارو 360 گروه برای سفر به عتبات از خراسان رضوی برای اربعین حسینی ثبتنام کردهاند.».وی اعتبار روادید ویزای اربعین حسینی را 3ماهه اعلام و بیان کرد: «تأکید بر آن است که مشتاقان سفر اربعین هر چه سریع تر برای اخذ ویزا از طریق دفاتر خدمات مسافرتی اقـدام کنند، زیرا هرچه به ایام اربعین نزدیکتر میشویم، ازدحام بیشتر میشود و ممکن است در صدور و دریافت بموقع روادید، دچار مشکل شوند.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.