آمریکابهجزداعشهمهچیزراخرابمیکند

Shahrara Institute - - جهان شـهر -

وزیر خارجۀ سوریه گفت که کردها برای کنترل بر مناطق تولید کنندۀ نفت در حال رقابت با ارتش سوریه هستند. به گزارش « تسنیم » ، ولید معلم، وزیـر خارجۀ سوریه، طی سخنانی در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در شهر سوچی گفت : « کردها می دانند که سوریه هرگز اجازۀ تجاوز به حاکمیت خود را نمیدهد.». وزیـر خارجۀ سوریه اظهار داشــت : « کردهای سوریه برای کنترل بر مناطق تولید کنندۀ نفت با ارتش سوریه رقابت می کنند . » . معلم تأکید کرد که ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشینگتن، بهجز گروه تروریستی داعش، همهچیز را در سوریه تخریب میکند. وزیر خارجۀ سوریه تأکید کرد که حضور نیروهای ترکیه در سوریه غیرقانونی است و هرگونه اقدامی که با دولت سوریه هماهنگ نشود اقدامی خصمانه است. وی افزود : «بحران سوریه، به لطف مقاومت ملت سوریه و شجاعت نیروهای مسلح و همکاری با روسـیـه، ایــران و مقاومت لبنان، وارد مرحلۀ پایانی خود شده است .». معلم گفت : « هرگاه تحول میدانی مثبتی در زمینۀ بازگرداندن امنیت و ثبات در سوریه رخ می دهد اتهامات باطلی همچون استفاده از سلاح های شیمیایی به دولت سوریه وارد می شود . » . وزیر خارجۀ سوریه همچنین گفت که با لاوروف دربارۀ اهمیت برگزاری هفتمین دور از مذاکرات آستانه و کنفرانس ژنو گفتگو کرده است. وزیر خارجۀ روسیه نیز در این نشست خبری گفت که مسکو با قاطعیت دربرابر تلاشهایی که برای متهمکردن سوریه به استفاده از سلاحهای شیمیایی صورت میگیرد میایستد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.