سناریوهایمختلف برای برجام

Shahrara Institute - - ایـــــران -

جلسۀ غیرعلنی روز گذشتۀ مجلس شــورای اسلامی با حضور وزیــر امور خارجه برگزار شد. روایــات حاضران در این جلسه حکایت از این دارد که برجام، موضوع اقلیم کردستان عراق، آخرین تحولات در سوریه و همدلی دولت و مجلس محور سخنان ظریف و نمایندگان ملت بوده است. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسۀ مجلس، در جمع خبرنگاران دربارۀ این جلسه اظهار کرد : «موضوع مهمی که در این جلسه مطرح شد اتفاقات اخیر دربــارۀ برجام و اظـهـارات ترامپ در سازمان ملل متحد دربارۀ ایران بود .». وی تصریح کرد : «در ادامۀ این جلسه، سناریوهای مختلفی که ممکن است ترامپ یا کنگرۀ آمریکا علیه برجام مطرح کنند مورد بحث و بررسی قرار گرفت .».

نمیتوانیم موارد را احساسی مطرح كنیم

سخنگوی هیئت رئیسۀ مجلس با بیان اینکه بیانات و فرامین رهبر معظم انقلاب در زمینۀ برجام در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت یادآور شد : «در ادامۀ این جلسه، دربـارۀ اتفاقاتی که ترامپ یا از سر ناآگاهی یا کم خردی میخواهد انجام دهد بحث شد .». نعمتی در پاسخ به سؤالی دربارۀ اقدام متقابل ایران در صورت نقض برجام از سوی آمریکا و صحبتهای آمریکاییها دربـارۀ سپاه پاسداران گفت : « سپاه متعلق به همۀ مردم ایران است و امروز خانوادهای پیدا نمیکنید که بسیجی یا پاسدار نداشته باشند .». وی افـــزود : « نمی توانیم مـــوارد را احساسی مطرح کنیم. تحریم سپاه به معنای تحریم تمام ملت ایران است .». سخنگوی هیئت رئیسۀ مجلس ادامه داد : « اگر آمریکاییها از برجام خارج شوند، باید هزینۀ آن را نیز پرداخت کنند. اگر خود ترامپ یا کنگره این کار را انجام دهند، با اقدام متقابل ایران مواجه میشوند .». سـخـنگـوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد : « اگر آن ها بخواهند این کـار را انجام دهند، طبیعتاً مجامع بین المللی نظیر اتحادیۀ اروپا و ‪5+ 1‬ و کشورهایی که توافق را امضا کردند باید هـزیـنـه اش را پــرداخــت کنند. در ضمن، اگــر مجامع بینالمللی بخواهند در قبال این اتفاقات سکوت کنند، ما هم اقدامات خود را انجام خواهیم داد .». نعمتی در پاسخ بـه ســؤال دیگری دربارۀ جلسۀ هیئت نظارت بر اجرای برجام گفت : « در این جلسه، دربارۀ سـنـاریـوهـای مختلفی کــه مطرح شـده اسـت بحث و بررسی های لازم انجام شــد . » . وی همچنین گفت: « در ادامــۀ جلسۀ غیرعلنی مجلس در موضوع سوریه این موضوع مورد تأکید قرار گرفت که، با توجه به حضور نیروهای دولتی این کشور در دیرالزور و عکس العمل هایی که بعضاً برخی کشورها نسبت به سوریه داشتند، ثابت شد که حقانیت مردم این کشور پابرجاست .».

ایران همواره حامی مردم كرد بوده است

شهباز حسنپور، نمایندۀ سیرجان، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، با تشریح این جلسۀ غیرعلنی اظهار کرد : « رئیس دستگاه دیپلماسی در ایـن جلسه توضیحاتی دربـــارۀ آخرین تحولات منطقه، روابط ایران با دیگر کشورها و موضوع کردستان عراق به نمایندگان ارائه کرد.». وی افزود : « ظریف در این جلسه بیان کرد ایران همواره و درتمامی دوره ها حامی مردم کرد بوده و از آنان حمایت کرده است . » . نمایندۀ مردم سیرجان در مجلس ادامه داد : « در این جلسه همچنین نمایندگان سؤالاتی دربارۀ نحوۀ برخورد و تعامل بیشتر ایـران با کشورهای منطقه از جمله عـراق و سوریه مطرح کردند.». حــســن پــور یـــــادآور شـــد : « در ایـن جلسه، ظریف بیان کـرد اروپایی ها بههیچعنوان در راستای برجام همگام با آمریکا نیستند و نظرات آمریکایی ها مبنی بر لغو برجام را قبول ندارند.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.