مستند«آنا» تفحصشهدا را به تصویر میکشد

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

کارگردان مستند « آنـا » در مستند جدیدش با روایت ماجرای کشف پیکر شهیدحسین علیزاده، فعالیت ها و عملکرد گروه های تفحص شهدای دفاع مقدس را به تصویر کشیده است. هادی حاجتمند، کارگردان مستند « آنــا » ، که اثرش در جشنوارۀ عمار ) ویژۀ ماه محرم( اکران می شود، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران پویا گفت : « سابقۀ همکاری چندین ساله در کار تفحص شهدا دارم و همیشه عاقه مند بودم که مستندی را با این موضوع جلوی دوربین ببرم. درحقیقت با ساخت چنین مستندی دنبالِ به تصویرکشیدن فعالیت ها و عملکردهای گروه های تفحص بــودم . » . وی افــزود : « بر این اسـاس تحقیق و پژوهش های خود را با هدف ساخت مستند « آنـا » آغاز کردم و در این مسیر همواره از مراحل مختلف کار خود تصویر تهیه می کردم. در کنار این تصاویر از فعالیت های بچه های گروه تفحص از قبیل تفحص، تبادل و کشف پیکر شهدا فیلم می گرفتم . » . این مستندساز ادامه داد : «بعد از دوسال فیلمبرداری در حوزۀ تفحص شهدا، با ماجرای کشف پیکر شهیدحسین علیزاده روبه رو شدم و از مسئولان گروه تفحص درخواست کردم تا این خبر را به خانوادۀ او برسانم .». حاجتمند خاطرنشان کرد: «در کنار تصاویر و فیلمهایی که از تفحص گرفتم، از اعام خبر کشف پیکر این شهید به خانوادۀ او هم تصاویر بسیارخوبی تهیه کردم تا در مستند استفاده کنم. درحقیقت تفحص ایـن شهید بزرگوار، خط اصلی داستان این فیلم شد .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.