محمدرضااصلانی تجلیلمیشود

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

فـــــصـــــل د و م نخستین جشنو ا رۀ تلویزیونی مستند با معرفی آثار برگزیده و تجلیل از محمدرضا اصانی، شاعر، کارگردان و مستندساز شناخته شدۀ کشور، پایان میگیرد. مراسم اختتامیۀ فصل دوم جشنوارۀ تلویزیونی مستند، شنبه 22مهر برگزار می شود. در این مراسم به پاس یک عمر فعالیت در عرصۀ مستندسازی از محمدرضا اصــانــی، کـــارگـــردان مستندهای «جام حسنلو » ، « بدبده » ، « با اجازه » ، «چنین کنند حکایت » ، « تاری خانه » ، «فهرج»، «مش اسماعیل »، «ابوریحان بـیـرونـی » ، « مــیــراث شیشه » و ...، قدردانی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.