اولتیماتوم به میثاقیان!

Shahrara Institute - - ورزش -

بعد از نتایج نهچندانخوب تیم سیاهجامگان در لیگ برتر، شایعۀ اولتیماتوم این باشگاه به سرمربی این تیم داغ شد. مالک باشگاه سیاهجامگان اما دراینباره گفت: «میثاقیان تـا پـایـان فصل سرمربی ایــن تیم خواهد بود.». محمدرضا عباسی تأکید کـــرد : « اصـلا چنینمسئلهای در باشگاه نبوده و میثاقیان تا پایان فصل تحت هر شرایطی سرمربی ما خواهد بود. تیم ما یک تیم جوان است و در پایان فصل رتبه ای تک رقمی را خواهد داشت.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.