توهم دوستانه!

Shahrara Institute - - ورزش -

سرمربی تیم فوتبال پـدیـدۀ خـراسـان درخصوص استعفای محمد تقوی، مربی این تیم از سمتش گفت : «بههرحال دوستان برخی مواقع متوهم میشوند .». محمدرضا مـهـاجـری افــــزود : « وقــتــی تیمی نتیجه میگیرد، فقط کار یک نفر نبوده است. همۀ ارکان آن باشگاه از صدر تا ذیل، از تماشاگر تا تدارکات، بازیکن، مربی و مدیران تلاش کردند و زحمت کشیدند و نمیشود گفت که من یا فلانی این کار را کرده است. بههرحال صحبت کردن دراین خصوص جز حاشیه، چیزی عاید ما نمیکند .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.