آمریکا به روسیه نرسید

Shahrara Institute - - ورزش -

مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقۀ آمریکای شمالی با حذف آمریکا و صعود عجیب پاناما به جام جهانی همراه شد. در روز آخر بازی های این منطقه، پاناما ۲بــر 1 کاستاریکا را شکست داد و آمریکا در کمال تعجب در جدالی خارج از خانه شکست را برابر ترینیداد و توباگو پذیرا شد تا بعد از 7 دوره حضور پیاپی در جامجهانی۲۰18 غایب باشد. مکزیک در این منطقه تیم اول شد و کاستاریکا و پاناما دوم و سوم شدند. هندوراس هم حریف استرالیا در مرحلۀ پلیآف قارهای شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.