اتومبیلرانان خراسانی درراهمسابقاتکشوری

Shahrara Institute - - ورزش -

سومین راند مسابقات اتومبیل رانی سرعت قهرمانی کشور فــردا جمعه ٢١مهرماه در پیست اتومبیل رانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود و تیم خراسان رضوی درقالب ٣ شرکتکننده و در ٣ کلاس به این دوره از مسابقات اعزام میشود. محمد مهری در کلاس ‪BP_ GT(‬ ) و ) آزاد(، هاشم علما در کــــلاس ‪BP_ GT(‬ ) و فرنود شعرباف در کلاس )پراید استاندارد( و )آزاد( نفرات اعزامی از خراسان رضوی به این مسابقات هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.