روبنباگلرفت

Shahrara Institute - - ورزش -

آرین روبن بعد از حذف دراماتیک تیم هلند در بازیهای انتخابی جامجهانی از فوتبال ملی بازنشسته شد. ستارۀ ملیپوش بایرن در دیدار تیمش مقابل سوئد که با برد ۲ بر ۰ لاله های نارنجی به پایان رسید، هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. او درحالی مأموریت ملی را به پایان برد که به طور میانگین هر 11۲دقیقه میانگین یک گل زده یا یک پاس گل داشت. او ۲۹پاس گل داده و ۳7 گل زده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.