درمان طبع بلغمی

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

اگر تا چند روز هر روز ۳گرم کندر را در آب بخیسانید و ناشتا بخورید، برای رفع فراموشی و زیادی بلغم مفید است. درمانگران طب سنتی برای درمان خوابآلودگی و بیحالی ناشی از تجمع بلغم در بدن، نسخهای دارند که به کمک آن، میتوان بلغم زائد بدن را دفع کرد. برای تهیۀ این نسخه، کافی است یک نخود کندر را با یک نخود مصطکی و یک فندق سقز ترکیب کنید و آن را بجوید. برای تهیۀ این مواد میتوانید به داروخانههای گیاهی در سطح شهر مراجعه و با تهیۀ این مواد و جویدن آن، علاوهبر بیخوابی، بوی بد دهان خود را نیز درمان کنید. همین نسخه می تواند ترکیب بسیار مناسبی برای افرادی باشد که به کمر درد یا درد مفاصل از قبیل درد زانو مبتلا هستند. مصرف این نسخه موجب کاهش و تسکین دردهای مفصلی نیز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.