کندر جادویی

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

کندر، در حقیقت صمغ گیاهی به همین نام است که مـزه ای گس و تلخ دارد. این صمغ از زمـان هـای بسیار قدیم توسط درمانگران طب سنتی برای درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده بوده و امروزه نیز به سه صورت خوراکی، موضعی و بخور مصرف می شود. شاید این گیاه را هنگام سوزاندن با اسپنددانه دیده باشید. از نظر حکمای طب سنتی، کندر گرم و خشک اسـت و از نظر خــواص آن، معتقدند که خشک کننده و قابض و بندآورندۀ خون است، گازها را تحلیل می برد و در تقویت حافظه بسیار مؤثر است، از خونریزیهای خارجی و خــون روی از سینه جلوگیری می کند و اگر با صمغ خـورده شود، برای رفـع بدبویی بینی و تنگی نفس و سرفۀ مزمن رطوبتی مؤثر است. همچنین اگر با عسل خورده شود، برای رفع فراموشی مفید است. ناگفته نماند استفاده کندر تا دو هفته مفید است و استفادۀ طولانی از آن عوارضی به همراه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.